Service en leverancier


Guideo is zo gebruiksvriendelijk dat docenten en coördinatoren het zelf kunnen beheren. Een nieuwe opleiding is in een handomdraai toege­ voegd en wijzigingen zijn eigenhandig door te voeren. Alle gebruikers kunnen snel leren werken met Guideo en hebben daarbij nauwelijks training nodig. Is er toch hulp gewenst, dan kan gebruik worden gemaakt van de online helpdesk. Hier wordt documentatie en trainingsmateriaal aangeboden en kunnen vragen worden gesteld via het ticketsysteem. Trainingen worden verzorgd door De Rode Planeet. Zie voor het aanbod: www.trainingscentrumzuidhorn.nl