Studie-inhoud makkelijk te kopiëren

De inhoud van studieonderdelen is te kopiëren naar volgende perioden. De informatie hoeft niet opnieuw ingevoerd te worden.