Doeltreffend leerlingvolgsysteem

leerlingvolgsysteemloopbaanbegeleiders hebben goed zicht op de studieactiviteiten van deelnemers. Zij kunnen zien welk aanbod de deelnemers volgen en hebben een goed overzicht van de behaalde resultaten van zowel individuele deelnemers als groepen. Daarnaast is te zien aan welke werkprocessen deelnemers nog moeten werken en in welke studieonderdelen deze werkprocessen aan bod komen. Hierdoor kunnen loopbaanbegeleiders deelnemers snel en doeltreffend adviseren.