Kant-en-klare informatie bij controle door inspectie

bewijslast voor de onderwijsinspectie in het  overzichtelijke portfolioIn Guideo worden automatisch veel gegevens vastgelegd. Dit komt goed van pas bij controle door de inspectie. Met Guideo kan bijvoorbeeld een­voudig aangetoond worden dat het kwalifcatiedossier gedekt wordt door het programma, aangezien Guideo werkprocessen aan het studieaanbod koppelt. In het portfolio van Guideo worden bovendien per werkproces alle behaalde resultaten, feedback en ingeleverde documenten getoond. Ook deze bewijzen zijn dus gemakkelijk te leveren aan de inspectie.