Voordelen management

Guideo biedt managers veel voordelen. Gegevens betreffende het onderwijs worden systematisch vastgelegd. Managers zijn goed geïn­formeerd, kunnen op het juiste moment bijsturen en gegevens voor externe verantwoording aan de inspectie zijn op elk moment paraat.

 

Eenduidig informatie vastleggen voor alle opleidingen

Guideo is geschikt voor elke opleiding en kan voor elk kwalifcatie dossier ingevuld worden. Dit betekent dat informatie over het onderwijs voor elke opleiding op dezelfde manier vastgelegd wordt, wat grote voordelen biedt. Niet alleen zijn voor alle opleidingen de essentiële gegevens beschikbaar. Docenten en coördinatoren, die werkzaam zijn voor meerdere opleidingen, kunnen voor elke opleiding hetzelfde systeem gebruiken. Dit voorkomt verwarring en scheelt veel tijd.

 

Gemakkelijk alle managementinformatie beschikbaar

Alle managementinformatie beschikbaarManagers hebben een goed overzicht van de studieresultaten van deel­nemers. Zij kunnen resultaten van individuele deelnemers en van groepen bekijken. Het functioneren van de deelnemers en de absentiegegevens worden overzichtelijk gerapporteerd. Dit biedt managers een gedegen basis voor het aansturen van docenten. Niet alleen de gegevens van klassikale lessen zijn gemakkelijk vast te leggen. Ook andere onderwijsactiviteiten, zoals buitenschoolse praktijkvorming (stages) en speciale leerprojecten worden goed gedocumenteerd en kunnen gemakkelijk geëvalueerd worden.

 

Kant-en-klare informatie bij controle door inspectie

bewijslast voor de onderwijsinspectie in het  overzichtelijke portfolioIn Guideo worden automatisch veel gegevens vastgelegd. Dit komt goed van pas bij controle door de inspectie. Met Guideo kan bijvoorbeeld een­voudig aangetoond worden dat het kwalifcatiedossier gedekt wordt door het programma, aangezien Guideo werkprocessen aan het studieaanbod koppelt. In het portfolio van Guideo worden bovendien per werkproces alle behaalde resultaten, feedback en ingeleverde documenten getoond. Ook deze bewijzen zijn dus gemakkelijk te leveren aan de inspectie.