Rapport

Guideo kan automatisch heldere en volledige rapporten genereren, waarop de resultaten van de deelnemers en de feedback van de docenten getoond wordt. Deze rapportages zijn zowel per deelnemer als per klas te openen en te printen. Ideaal voor deelnemers om zo hun voortgang visueel te maken. Tevens houden docenten zo een duidelijk overzicht van de voortgang per groep en het verloop van de feedback per deelnemer. Alles staat geregi­streerd en is altijd te raadplegen in de gewenste rapportagevorm.