Efficiënte communicatie

Dankzij Guideo kunnen docenten en deelnemers ook buiten de lessen om gemakkelijk communiceren. Docenten kunnen eenvoudig berich­ ten sturen naar deelnemers, zowel individueel als in groepsverband. De digitale opzet zorgt er tevens voor, dat altijd de meest recente informatie beschikbaar is. Ook kunnen docenten gemakkelijk wijzig ingen doorvoeren én doorgeven aan alle deelnemers. Wijzigingen in het rooster van een lesonderdeel ver schijnen automatisch op de homepage van alle deel­ nemers die zich voor dit lesonderdeel hebben ingeschreven. Dit voorkomt veel onduidelijkheid.