Duidelijk overzicht behaalde resultaten

Duidelijk overzicht behaalde resultatenGuideo legt de resultaten van deelnemers nauwkeurig vast. Dit kan in punten (EC’s), cijfers en percentages. Per studieonderdeel wordt genoteerd of het afgerond is, tot welk onderdeel het behoort, hoeveel punten behaald zijn, wat de beoordeling was en wie het onderdeel heeft afgetekend. Op een voortgangsbalk kan de deelnemer precies zien hoever hij gevorderd is in zijn opleiding. Een webdiagram geeft gedetailleerde informatie, door per onderwerp de voortgang in beeld te brengen. Alleen docenten en coördinatoren zijn bevoegd wijzigingen aan te brengen.