Voordelen deelnemers en docenten

Guideo zorgt ervoor dat docenten en deelnemers zich kun­ nen concentreren op het onderwijs door administratieve handelingen en communicatie effciënter te maken.

 

Webbased

Guideo is een volledig web­based applicatie. Hierdoor werkt Guideo op alle systemen, zowel de PC als de Mac, en is overal en altijd benaderbaar. Docenten kunnen dus op elke werkplek of thuis beoordelingen geven en deelnemers kunnen te allen tijde aan melden voor activiteiten en projec­ten of hun voortgang bekijken. u hoeft Guideo dus niet te installeren.

 

WinToets

Guideo WintoetsSinds de samenwerking met De Rode Planeet zijn toetsen van Win­ Toets volledig te integreren in Guideo. Docenten kunnen hun toetsen koppelen aan bv. een project of cursusmodule, waarna bij afronding door deelnemers het resultaat direct wordt vastgelegd.

 

Efficiënte communicatie

Dankzij Guideo kunnen docenten en deelnemers ook buiten de lessen om gemakkelijk communiceren. Docenten kunnen eenvoudig berich­ ten sturen naar deelnemers, zowel individueel als in groepsverband. De digitale opzet zorgt er tevens voor, dat altijd de meest recente informatie beschikbaar is. Ook kunnen docenten gemakkelijk wijzig ingen doorvoeren én doorgeven aan alle deelnemers. Wijzigingen in het rooster van een lesonderdeel ver schijnen automatisch op de homepage van alle deel­ nemers die zich voor dit lesonderdeel hebben ingeschreven. Dit voorkomt veel onduidelijkheid.

 

Deelnemers zijn uitstekend geïnformeerd

Rooster GuideoDeelnemers werken vanuit hun eigen profel, waardoor zij alleen die in­ formatie zien die voor hun van belang is. Geen overbodige informatie, maar alleen informatie die betrekking heeft op hun eigen studieonderdelen, resultaten en rooster. De informatie is altijd up-­to­date, zodat deelnemers het systeem op elk moment van de dag, vanuit elke locatie kunnen bekijken. .

 

Eenvoudig kiezen uit het studieaanbod

kiezen uit het studieaanbodDeelnemers kiezen zelf uit het studieaanbod. Zij kunnen zien welke studieonderdelen voltooid en welke werkprocessen afgerond zijn. Ook is duidelijk aan welke werkprocessen nog gewerkt moet worden, welke studieonderdelen daarbij horen en wanneer deze studieonderdelen ingeroosterd zijn. Vervolgens kunnen deelnemers zich inschrijven voor het studieonderdeel naar keuze.

 

Doordachte aanwezigheidsregistratie

Guideo zorgt ervoor dat de aanwezigheidsregistratie gemakkelijk bij te houden is. Docenten kunnen absentie van deelnemers eenvoudig invoeren in Guideo. Hierbij is een computer of laptop met internetverbinding zelfs niet meer nodig. Guideo kent namelijk ook een PDA­koppeling. De docent kan tijdens de les op de PDA invoeren welke deelnemers aanwezig zijn, dit wordt direct doorgevoerd in Guideo en de bijbehorende administratie.

 

Portfolio gekoppeld aan kwalificatiedossier

Deelnemers leveren hun opdrachten en bewijsstukken in via het portfolio van Guideo. Docenten kunnen deelnemers van feedback voorzien. boven­ dien kunnen zij de resultaten van de beoordeling vastleggen. Wordt de opdracht met een voldoende beoordeeld, dan legt Guideo direct vast welke werkprocessen de deelnemer beheerst.

 

Duidelijk overzicht behaalde resultaten

Duidelijk overzicht behaalde resultatenGuideo legt de resultaten van deelnemers nauwkeurig vast. Dit kan in punten (EC’s), cijfers en percentages. Per studieonderdeel wordt genoteerd of het afgerond is, tot welk onderdeel het behoort, hoeveel punten behaald zijn, wat de beoordeling was en wie het onderdeel heeft afgetekend. Op een voortgangsbalk kan de deelnemer precies zien hoever hij gevorderd is in zijn opleiding. Een webdiagram geeft gedetailleerde informatie, door per onderwerp de voortgang in beeld te brengen. Alleen docenten en coördinatoren zijn bevoegd wijzigingen aan te brengen.

 

Rapport

Guideo kan automatisch heldere en volledige rapporten genereren, waarop de resultaten van de deelnemers en de feedback van de docenten getoond wordt. Deze rapportages zijn zowel per deelnemer als per klas te openen en te printen. Ideaal voor deelnemers om zo hun voortgang visueel te maken. Tevens houden docenten zo een duidelijk overzicht van de voortgang per groep en het verloop van de feedback per deelnemer. Alles staat geregi­streerd en is altijd te raadplegen in de gewenste rapportagevorm.